Västerviks Nya Kyrkogård 100 år den 23 november

”Omkring 1910 påbörjades en diskussion om anläggande av en ny kyrkogård i Västervik, då den gamla ansågs för trång. Olika lämpliga platser föreslogs. År 1911 beslutade kyrkostämman att den nya begravningsplatsen skulle anläggas söder om vägen mellan Karstorp och Örserum, sydost om Västerviks stad.

IMG_7049

Den 23 november 1913 invigdes Nya kyrkogården. År 1913 inköptes också en tomt i Örbäcken vid begravningsplatsen för uppförande av ”bostadslägenhet med uthus för dödgrävaren och tillsyningsmannen”. Huset finns ännu bevarat intill kyrkogården i nordväst vid Hornsvägen, men avyttrades från församlingens ägo 1954.

IMG_7048Exakt hur 1913 års begravningsplats var utformad är oklart. Redan 1920 behövdes större ytor för begravningar och en utvidgning skedde i söder och öster. Vid samma tid byggdes också redskapsbodar och likbod.

Två år senare uppfördes det Gamla begravningskapellet, ritat av Albert Flink, Stockholm. Detta brukades för begravnings-ceremonier fram till 1982 då S:ta Maria kapell uppfördes.År 1932 inköptes ett större område dels från Vassbäck i söder, dels från Västerviks stad. Kyrkogården utvidgades därmed ytterligare i söder och öster. På 1970-talet byggdes kontor samt personal- och maskinlokaler öster om begravningsplatsens östra avgränsning. Klockstapeln invigdes 1970 och 1979 anlades den första minneslunden i anslutning till denna.

Den senaste utvidgningen genomfördes 1982 då området utökades markant i söder och väster med områden för såväl kistbegravningar som urnbegravningar. Då anlades också en andra minneslund. Vid samma tid uppfördes S:ta Maria kapell i det sydvästra området. Kapellet är ritat av Lennart Arfwidsson, Västervik. Nyligen har ett område i väster iordningställts för kombinerad urn- och asklund.” Texten kommer från Västerviks församlings hemsida.  Bilder privata, tagna på Alla Helgons Dag 2013. Läs mer.

IMG_7077

Det här inlägget postades i Kyrkogårdar, Västervik. Bokmärk permalänken.