Om Tjust

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERATjust är ett område som ursprungligen var ett av de små länderna som så småningom kom att bilda Småland. År 1675 delades det i två härader, Norra Tjusts härad och Södra Tjusts härad. Oftast var de bägge häraderna dock förenade i ett tingslag, med tingsplats i Gamleby.

Tjust, eller Tjustbygden, är idag närmast synonymt med Västerviks kommun, men det historiska området omfattar även socknarna Locknevi, Gärdserum, Hannäs, Tryserum och Östra Ed. Var namnet Tjust kommer ifrån vet ingen. Tjust uttalas med långt ’u’.

Området är särpräglat, och skiljer sig från angränsande delar av Smålandskusten. Det domineras av ett flertal långsträckta sprickdalar som sträcker sig över landskapet och fortsätter ut i långa havsvikar. Mellan sprickdalarna ligger stora skogsområden med inslag av berghällar. Dessa var ogynnsamma för odling, så bebyggelsen koncentrerades till dalgångarna, kustområdena, och den utanför liggande skärgården.

Tjustbygden är en av de bygder i Småland som ligger mest avskilt från övriga delar av landskapet, och har av tradition haft minst lika mycket samröre med det angränsande Östergötland.Ett tydligt tecken på Tjusts långvariga orientering mot norr är bygdens särpräglade dialekt, som i lingvistisk mening inte är en småländsk dialekt, utan närmast att betrakta som variant av östgötska. Källa Wikipedia.