Om bilder och texter

Alla bilder är privata när inget annat anges och upphovsrätten är Tjustbos. Bilderna får dock användas för privat bruk om källan anges. Bilderna får inte användas i kommersiella sammanhang. Ibland kan bilderna vara hämtade från Wikipedia eller Wikimedia Commons, det är då angivet under bilden. Texterna är mina egna. När text är hämtad från andra är alltid källan angiven.