Ögonvittnesskildring från när pesten kom till Kalmar 1710

Dagen efter mitt förra inlägg om pesten i Kalmar Län, hittade jag en liten skrift på Kupan i Västervik . ”Meddelanden från Kalmar Läns fornminnesförening” nr IV år 1904 för 5:- . Jag bläddrade lite på måfå i den tunna skriften och hittade artikeln ”Pesten i Kalmartrakten 1710-1711 av Fabian Baehrendtz ! Ibland är det verkligen konstigt med slumpen !

Nedan bild föreställande Kalmar år 1700, från Wikimedia Commons

File:Suecia Kalmar.jpg

File:Chaplin-The Game of Lotto-1865.jpgDär återges historien om de tre flickorna, som fick pesten av lakan som använts till bårlakan. Det är brodern till de tre flickorna, studenten och sedermera kyrkoherden i Vissefjärda Karl Beckstadius som berättar: ”Anno 1710 vid begynnelsen av september månad ankom i Kalmar sund kronoskeppet Halland—, på vilket över- skepparen Anders Klockare, som under vägen varit uppe i Stockholm, därest pesten några månader tillförne antänd var, samt underskeppare Erik Kruskopp sjuke lågo.

Ovan: The Game of Lotto av Charles Joshua Chaplin från Wikipedia.

Desse bägge skeppare uppfördes sjuke i staden till stadsfiskalen Peter Tingbergs änka, hustru Brita Andersdotter, som var vårt tjänstehjon Malin Jakobsdotters styvmoder, boende på Udden vid den stora gatan, därest desse bägge skeppare avledo den 4 september.

 Nedan: Ur Kalmar dödbok sept 1710, Anders Klockare och Erik Kruskopps dödnotiser.Kalmar-stadsförsamling-C-1-1701-1717-Bild-244-sid-481

Denna fattiga änka hade inga lakan till att efter vanligheten hänga öfver liken, varför begärde denna hennes styvdotter bemälte Malin, av min kära moder att till den ändan några lakan få låna, som hon ock strax bekom. Några dagar därefter, när hon dem otvättade hembar, hof (hävde, min anm) hon dem i en slagbänk, därest de tre mina yngsta systrar lågo och sovo om morgonen vid pass kl 6, vilka ock en tid därefter begynte sjukna och flera med sig smitta, så att inom 29 dagar åtta personer av denna farliga smittosot i vårt hus undanryckte blevo.

Kalmar-stadsförsamling-C-1-1701-1717-Bild-244-sid-481.jpg två

Här kan man läsa i Kalmar dödbok hur Nils Carlsson Beckstadius dotter Maria dött 30/9, den 2/10 dog Nils Carlsson  Beckstadius och hans dotter Elisabeth, den 4/10 dog hans hustru Elisabeth Törning och deras dotter Christina alla i ”den smitto- samma pestilensia”

 

 

 

File:Greuze, Jean-Baptiste - A Student - low res.jpg

Emellertid då icke allenast ovannämnda änka den 18 september var död bliven, utan ock åtskilliga andra, som under denna tid, de tvenne skepparne sjuke eller döde lågo, i hennes hus varit, strax därefter avled och man visshet hade om pestens grasserande i Stockholm, blev efter magistratens befallning bemälda änkas hus tillspikat. Icke desto mindre ville man än i Kalmar icke väl tro , att pesten hade där tagit sin bedrövliga begynnelse, förrän han mina kära föräldrars hus angrep och där så ynkeligen grasserade. Vårt hus blev då tecknat med ett vitt kors öfver porten och vakt därvid utställd.”

Berättat och nedtecknat av studenten Karl Beckstadius. Bilden ovan till hö: A Student” av Jean-Baptiste Greuze Nedan: Kalmar Domkyrka (från Wikipedia)

File:Kalmar domkyrka, 1874.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Carlsson Beckstadius (Bechstadius) föddes 1656 i Kalmar där hans far var stadsklockare. Nils var cantor scholæ, domkyrkokantor i Kalmar. Gift med Elisabet Törning.

Karl Beckstadius (Bechstadius)  född 1690 i Kalmar, var student i Uppsala 1706, fil mag 1716,  prästvigd 1718 i Kalmar på kallelse av amiral C H Wachmeister; predikant vid slup-roddarregementet 1718 samt notarie vid amiralitetskonsistorium; tjänstgjorde 1719 på den eskader av 9 örlogsskepp, som skulle hindra ryssarnas anfall på de svenska kusterna. Amiralitetspastor 1719, kyrkoherde i Vissefjärda 1729, prost 1732, kyrkoherde i Madesjö 1739, riksdagsman 1734; † före tillträdet 1739 i Vissefjärda 49 år gammal. Gift med kyrkoherdedottern Ingeborg Melin. (Källa adelsvapen.com)

Kronoskeppet Halland, bestyckat med 56 kanoner, var ett svenskt linjeskepp, byggt 1682 av Terner i Kalmar; deltog i expeditionen mot Danmark 1700 samt i 1719–21 års Stockholmseskader. Sänkt 1722 utanför Djurgården mot Fjäderholmarna. (Källa Wikipedia)

Det här inlägget postades i Kalmar Län, Sjukdomar. Bokmärk permalänken.