När Jochim Tunnbindares hustru bryggde öl och elden kom lös i Västervik

Daniel Bisterfeldts svärfar Christiern Abrahamsson lånade ut sitt brygghus till Jochim Tunnbindares hustru som skulle brygga öl. ”1665 den 17 juli som var på en mot aftonen klockan vid pass 5 kom en häftig och gräselig vådeld lös uti en borgare Christiern Abrahamssons brygghus förmedelst Jochim Tunnbindares hustru såsom der i gården hade lånat hus fast beklageliga oaktsamhet vid bryggning som hon förr hade–och stillades tyvärr inte förrän mot tisdagsmorgonen I hon hava alldeles i aska lagt den största och förnämsta del av västra staden. Gud tröste och begråta dem nådeligen, som igenom samma jämmerliga brand skada hava tagit. Amen.  Källa:Utdrag ur Västerviks högre allmänna läroverks matrikel 1665-1821, tolkat av Yngve Teurneau, språket moderniserat. Bilden från Wikipedia visar ett bryggeri på 1500-talet.

”83 gårdar voro uppbrända, däribland rådstugan med alla kungliga privilegier, donationer, brev och resolutioner samt stadens protokoll och akter. Invånarna förlorade icke endast sina gårdar utan också större delen av sina lösören. Av publika byggnader stod endast kyrkan kvar ”fastän hon utanpå lärer hava lidit skada av de nära intill henne stående många hus, som av denna elden förtärdes.” Texten från Tjustbygdens Kulturhistoriska förenings årsbok 1961 sid 129 som anger källan von Sivers: Västerviks stads historia.

”Stadens publika hus brann upp och skolan med skolmästaregården… Af skolans saker bärgades undan elden: Den gamla Bibeln in folio om vilken förr står förmärkt, En stor svart räknetavla fyrkantig med röda linjer på den ena sidan att skriva sångenoter på…6 st fönster som brötos ut på den ena sidan åt kyrkogården och sattes in i sakristian till förvar”

”Sedan branden var överstånden nödgades vi för huseträng skull hålla skolgång ute på kyrkogården och under klockstapeln när regnväder var, allt till 12 september samma år, då vi efter Borgmästare och Råds anordning fick välf(rejdade?)Karsten Kropps Nattstuga till skola. Källa:Utdrag ur Västerviks högre allmänna läroverks matrikel 1665-1821, tolkat av Yngve Teurneau, språket moderniserat.

Det här inlägget postades i Västervik. Bokmärk permalänken.