Mars Makalös Minnesdag på Västerviks Museum

Mars, även känd under sin samtid som Makalös och enligt traditionen som Jutehataren (”Danskhataren”), var ett av sin tids största fartyg. Det färdigställdes 1564. Det var amiral Jakob Bagges amiralsskepp och gick under i Första slaget vid Ölands norra udde, varvid 500-600 svenskar och 300-400 lybeckare som tagit skeppet i besittning omkom. Jakob Bagge hade dessförinnan gått över till det lybska amiralsskeppet Ängelen, varvid han tillfångatogs. Mars, som bedömdes vara världens största skepp på sin tid, återfanns på botten utanför Öland sommaren 2011.

Skeppet Mars byggdes vid Björkenäs norr om Kalmar och sjösattes 1563. Under 1500-talet fanns en skeppsgård vid Björkenäs som byggde flera skepp. Just bygget av Mars övervakades av mäster Holger Olsson.

Mars byggdes av massiv ek, hade ett deplacement på 1800 ton (jämfört med Vasa som deplacerade 1200 ton), längden totalt var 60 till 70 meter, köllängden var cirka 40 meter. Mars hade en besättning på 600-700 man. En annan källa uppger att besättning var omkring 670 man stor. 350 av dessa var båtsmän och de övriga knektar. Skeppet var när det kom i tjänst svenska krigsflottans paradskepp och var det största i Östersjön under den korta tid skeppet var i tjänst. Fredric af Chapman beräknade fartygets storlek till 164 fot långt samt 42 fot brett….Mars tjänst i flottan blev kort och hon deltog i ett slag, nämligen utspelades utanför Ölands norra udde som utkämpades 30 maj och 31 maj 1564 under det nordiska sjuårskriget.” Text och bild  från Wikipedia där det finns mycket mera att läsa. 

Mars sjönk den 31 maj för 450 år sedan. På Sjöhistoriskas webplats kan du läsa mer och här kan du se en liten film.

31 maj var det minnesdag för Mars Makalös på Västerviks Museum på Kulbacken. Stockholmsfänikan skänkte 1500-talsglans åt minnesdagen.

IMG_5179

IMG_5166

IMG_5223

IMG_5183

IMG_5227

Det här inlägget postades i Skepp. Bokmärk permalänken.