Släktuttryck

Här har jag samlat lite olika släktuttryck. De flesta kommer från min mormor och morfar, Karin och Tore Fredriksson. Algot Teurneau var mormors far. 

”Ja slöt å spröt när de töt” var kommentaren från en anställd på Grantorpets karosserifabrik, på mormor Karins svåger Yngve Krantz frågade om anledningen till att halva dörren på karossen inte var färdigmålad. Den anställde hade slutat att sprutmåla när middagsvisslan ljöd.

Fy fléen sa Filén! (Karin o Tore)

De e greppet direkt ! (Tore, troligen från filmen Jungfrun på Jungfrusund, där Sickan Karlsson får den kommentaren av en officer, när hon tar tag i en stor smörgåsbricka och bjuder officerarna. De är just då på en oländig ö. Farmor o farfar på Dagmars Matsalar hade fö maten till den filmen, så farmor hade gjort smörgåsarna)

Den du me lite smör på ! Uttryck som kan vara både positivt och negativt omdöme om person

Te stäsch ! Kommit te stäsch. Hörde ordet stäsch i ett TV-program 2012 från nordNorge,där verkade det betyda packning eller saker ” Åk hem te mor din så ska ja skicka stäschet ditt” Har inte hittat det i någon norsk ordlista, varken bokmål eller nynorsk.

Tyska på en öl /Ska vi tyska på en öl ? =ska vi dela på en öl? Från Tore. Kan det ha att göra med att Tyskland delades efter kriget i öst och väst?

Komma upp sa´ i smörmåsen Den du han har komme upp sa i smörmåsen = Komma upp sig. Lite nedsättande. Från Karin o Tore Smörmåsen = gott bete, bra betesmark för korna så att de ger bra med smör

E jävla remme (uemme) = En jävla hosta. Algot Teurneaus uttryck.

De va bra gjort av David ! Sa Algot Teurneau när Yngve Krantz berättade hur David i — skulle spränga bort några ekar på sin tomt. Han laddade och sköt med dynamit, och hans käring ”som var ett ampert stycke med höggradigt hjärtfel” blev så rädd att hon dog ” De bare bluddrede te!”enl Yngve. Historien upptecknad av Yngve Teurneau.

Den där klocka går för skomakere å skräddere ” – klockan saktar sig, går fel. Kommer sig nog av att folk tyckte de fick vänta länge innan skomakaren /skräddaren var färdig med arbeten de lämnat in o beställt. (uttryck från Karin)

De gick me ferm expedition ”=det fick snabbt, det var snabb betjäning Uttryck från Karin

Skål på er nåre styckne å di bäste ! Algot Teurneaus uttryck

Skål på da Bergvall ! Algot Teurneaus uttryck. Bergvall var en god vän i Tuna, stins till yrket.

”Är ni inte snälla nu åker ni ut på tjälen !” ” Slut opp me de där annars åker du ut på tjälen” kunde Karin o Tore säga lite på skoj om man stojade och bråkade. Vi trodde ju aldrig att de menade allvar. Det var nog ett gammalt uttryck från 1800-talet, när barn inte hade skor, så det var ett reellt obehagligt straff att på vintern bli utslängd ur stugan och få gå på tjälen.

Unna de som unna e ! sa Karin med innebörden att man skulle göra undan saker med en gång, så var de undangjorda sen – mycket bättre än att gå och dra med att få saker gjorda.

åbäka se = åbäka sig = åbäk da ´nte ! Åbäka dig inte =Gör dig inte till !

Mine Guder ! Sa Ottilia (Ottilia var Algot Teurneaus syster)

Livet är en strid önskar Moster Hulda (lyckönsknings-telegram till bröllopspar)

Tal inte om et – hur va de nu igen ? (uttryck från Tore) Hu vale ! Prat inte om et ! Hur va de nu igen !

Du e roli du i den ena änden å besynnerli i den andra ! Uttryck från Tore till oss barn.

Si så deer ja ! Sa Dina ( från Teurneaus)

Han /hon går som e äggsjuk höna ! (från Tore o Karin)

De e ingen bräcken ! (från Tore o Karin)

De får du rita dig ! (om det saknas något som är ouppnåeligt, från Karin)

E du i Amerikat? Sa Karin ofta när vi satt och drömde.

En bläng å en svälj” ”De e en bläng å en svälj” =snabbt borta, fort uppäten eller urdrucken. (Från Karin och Tore)

Nu e en lika flängögd som förut ! Sa Karin när man hastigt hade ätit upp nåt gott.

Det här e så gott att en skulle kunna äta de när en sover / ligger ! (Karin o Tore)

Den som ändå visste det ! (från Yngve Teurneau, som varit på besök hos en senil dam. Han undrade över vilka de var som stod som porträtt på hennes buffé el byrå. -Den som ändå visste det ! föll svaret.

De rer sa ! /Det reder sig=det ordnar sig

De vore väl grant ! (Karin o Tore)

Va säjer du om ett? (Tore)

Den du med lite smör på ! (Tore)

Han/hon e me som sarven i var lek ! sa Tore o Karin om folk som skulle vara med och lägga näsan i blöt i allt. Negativt. Sarv är en fisk.

Har en rå me hunn har en rå me rompa ! (Karin)

De e som å bjun kniven ! De e som å bju na kniven ! =Det är som att bjuda honom /henne kniven (från Karin o Tore)

De va nog en redig härting ! (Tore om tex en ingift morbror som plöjde i lackstövlar)

Antingen e de häfta eller också e de ursketa ! Det finns inget mellanting. (Tore)

Han kunde varken tala eller svalga ! (Karin)

Rantera etter Pelle ! / De var bara rantera etter Pelle / uttryck från Karin. Kommer nog av ränta = inälvor, med det menas att det var inget av värde kvar

Tätt som häkter = tätt som vägglöss/löss

Ska jag lägga om syltan på dig ? (hot m stryk, men bara på skoj till oss barnbarn) (Tore)

Han la te safta !

En prick i himlen ! Du ska få en prick i himlen ! (Karin o Tore)Detta talesätt är spritt, finns med i bok.

De har vatt i säck innan de kom i påse !

Leva dingel = bråka (Karin o Tore)

Gläpp inte med lyset” ”Gläpp inte i dörrn” (sätta av och på, öppna och stänga i onödan)

Har du en stång i ändan (om man inte stänger dörren efter sig)

De rer sa =det ordnar sig

Du är nog en färsking/ du e bra färsk du =du är nog lite knasig/rolig (Tores uttryck)

Han/ Hon har fått å sy med ! (har fått mycket att göra, mycket att stå i )

”Hur har ni ´t här i busa” kommer av boss, halm som man brer ut i en stia. Busa = stökigt ställe, jämförbart med svinstia

Åbäk da ´nte ! Åbäka dig inte =Gör dig inte till ! 

Han/ hon har fått datten = kan dels betyda leka tafatt, men också att man fått nog, att man verkligen fått det besvärligt, jävligt

De blir du nog varse ! Det ska du nog bli varse ! (Karin o Tore) 

Jaså, du kommer här å snugger (sa Tore på skoj) =tigga, snylta 

Va inte så hiadan ! =alltför ivrig 

Det  e väl inget å huttla me ! huttla= hemlighålla

Ni får svärte mej =ni får svärta mig (uttryck från Karin)

Den skiter man inte på näsan!

Det månas bort ! uttryck från Karin om krämpor och sjukdomar som gick över av sig själva med tiden. 

Det går över tills du gifter da! (Karin o Tore)

 Ja ska tala om syräta för da ! =läsa av någon, säga vad man tycker. 

E de fritt e de väl ! 

De e ingen idé å lägga opp nåre språk! 

Trolla med knäna (Karin) 

Bju med knäna (Karin)= Bjuda med armbågen

”Ta den där du!” sa en granne till morfar Tore när han var ung grabb. Tore hade hjälpt grannen att hugga en massa ved. Som tack utlovades ”Kom på lördag så ska ja bju´da på en sup” Tore tolkade det som att han skulle bli bjuden på en trevlig lördagskväll, så han klädde upp sig i kostym. När han kom stod gubben på vedbacken. -Kommer du ?? -Ja, du skulle ju bju´ma på en sup! -Javisst ja! Följ me här ! De gick in till ett väggskåp, gubben tog fram en halvliter brännvin och ett snapsglas, slog upp en sup och sa kort -Ta den där du ! Sen fick morfar gå.