Sjöräddningssällskapet – En nattvaktstjänst i storm vid ett strandat fartyg vid Öland 1913

IMG_1137”I tisdags kväll strandade som bekant skonaren »Ruth» från Halmstad utanför Kastlösa på Öland. Styrmannen och en af besättningskarlarna gingo i skeppsbåten för att påkalla hjälp från land.Vinden friskade emellertid under tiden till storm, hvarföre all förbindelse med fartyget omöjliggjordes.

Då man hyste oro för de ombordvarandes öde om fartyget under natten skulle slås i spillror af den svåra sjön, telefonerades till Grönhögens Lifräddningsstation efter lifbåten, och inom kort var denna vid strandningsstället.

IMG_1132Sekreteraren i Sv. Sällskapet för räddning af skeppsbrutna skrifver härom: Kaptenen — som synbarligen är af den gamla hedervärda åsikten, att en god sjöman ej bör lämna sitt fartyg förrän allt hopp om dess räddning är ute — ville emellertid ej gå i lifbåten med den öfriga besättningen så länge fartyget höll samman, men ville ej heller att lifbåten skulle öfvergifva dem. »Drottning Viktorias» präktiga besättning beslöt då att genomkämpa natten därute bland storm och bränningar tillsammans med de skeppsbrutne.

Fastän läck, höll skutan dock samman, och då stormen påföljande morgon bedarrade, kunde en bärgningsångare draga henne flott. En del af lifbåtsmanskapet gick därefter ombord i »Ruth» för att hjälpa till vid pumpningen, hvarpå fartyget af bärgningsångaren bogserades till Kalmar under konvoj af lifbåten. Det är nu nionde gången i år som denna lifbåt är i verksamhet.

Hade vi många sådana, skulle våra sjömän besparas månget lidande. »Drottning Viktoria» är en af Svenska sällskapets för räddning af skeppsbrutnes präktiga motorlifbåtar. Som sällskapet är uteslutande beroende på allmänhetens offervillighet för att kunna fullfölja sitt behjärtansvärda arbete att förse våra kuster med tillförlitligt räddningsmateriel, riktas en enträgen uppmaning till en hvar att ekonomiskt stödja detsamma genom medlemsskap eller tillfälliga bidrag och donationer. Tidningen Kalmar 13/12 1913. Från Digitaliserade svenska dagstidningar.

IMG_1135”Sjöräddningssällskapet, egentligen Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne (SSRS) är en svensk frivillig-organisation grundad 1907 som arbetar med sjöräddning runt Sveriges kuster och sjöar. Organisationen är helt ideell och finansieras av donationer och medlems-avgifter samt ersättning för beställningsuppdrag. Sällskapet driver 67 sjöräddningsstationer och har över 160 fartyg bemannade med 1800 frivilliga. Av dem har cirka 300 jour och ska kunna rycka ut inom 15 minuter. Sjöräddningssällskapet ingår genom ett avtal med Sjöfartsverket som en del i den svenska organiserade sjöräddningen”

Text från Wikipedia.

Bli medlem i Sjöräddningssällskapet

läs mera genom att klicka på länken ovan.

Det här inlägget postades i Båtar och skärgård, Sjöfolk. Bokmärk permalänken.