Östra Eds socken

IMG_5412Östra Eds socken i Småland ingick i Norra Tjusts härad och är sedan 1971 en del av Valdemarsviks kommun i Östergötlands län. År 2000 fanns här 239 invånare. Östra Ed är kyrkbyn i Östra Eds socken. Byn ligger vid östra stranden av Edsviken. Tätorten heter Skepps-gården. Byar i Östra Ed förutom Skeppsgården är Västerum och Långrådna.  Fakta från Wikipedia. Bilden ovan visar ett gammalt magasin vid Skeppsgården.

Skeppsgården var en en stor last- och handelsplats från mitten av 1500-talet. Under början av 1600-talet skeppades ekvirke till Wasaskeppet härifrån. Samtidigt byggdes en kyrka här, ett träkapell. 1773 blev det utdömt som kyrka och en ny i sten invigdes 1785. 1958 brann denna kyrka och en ny byggdes på samma plats och invigdes 1960. De flesta inventarierna räddades dock och de gamla murarna kunde användas.” Text från  Svenska kyrkans hemsida. Bilden nedan från Valdemarsvik 2012.

IMG_6490

”I början av 1900-talet fanns inte mindre än tio segelskutor hemmahörande i Östra Ed. Framför allt fraktade man ved och virke till Norrköping och Stockholm, men även spannmål som lagrades för utskeppning i den ålderdomliga magasinsbyggnad som fortfarande finns kvar vid stranden intill bryggan. Till Skeppsgården kom också främmande fartyg som tex kalkskutor från Gotland och den tyska ålsump som seglade längs kusten och köpte upp levande ål…Under torgdagarna samlades folk från hela socknen vid Skeppsgården där kommersen var livlig i handelsbod och torgstånd. Skärgårdsfolket kom då seglande och roende. De sålde sin fisk och inhandlade i stället kaffe, socker, salt, fotogen och allt övrigt som man saknade ute på öarna. En särskild fisktorgdag var dagen före julafton då man försäkrade sig om sin lutfisk och den kära julgäddan som enligt gammal hävd hör skärgården till.”  Text ur boken Tjust och Misterhult av Tord Kempe (Liber 1985)

IMG_5394

IMG_5349

Ovan Östra Eds kyrka och kyrkogård.

 

Vid restaureringen av Östra Eds kyrka 1959-1960 bestämde man sig för att bygga upp kyrkan med gamla murarna som grund. Eftersom kyrkan inte behövde vara lika stor som förut valde man att göra den lite kortare. Kyrktornet gjordes något längre och smalare för att bättre passa in i omgivningen.IMG_5388

IMG_5350

 

 

 

 

 

Ovan ses två gravvårdar på kyrkgården – den tv med den hjärtskärande inskriptionen: ”Fyra små kära barn. Herren gaf och Herren tog”

 

IMG_5367”Med sin förgyllda lotskutter som tornspira, ligger Östra Eds kyrka vackert beläget vid Edsviken. Lotskuttern i tornspiran är en symbol för skärgårdsförsamlingen, men också en symbol för kyrkans uppgift att lotsa på färden över tidens hav. I direkt anslutning till kyrkan ligger Åsviks herrgård omgiven av park och tuktade betesmarker med ovanligt grova och vackra ekar.” Text från Svenska kyrkans hemsida. 

”Östra Eds äldsta kyrka uppfördes av bönder och skärkarlar 1607 på Flotö nära Åsvik och kallades Eds Capell eller Skytte kapell efter släkten Skytte på det intilliggande Kråkviks gård, socknens enda säteri. Tidigare hade befolkningen kring Edsviken tvingats ta sig ända till Västra Ed för att besöka sin sockenkyrka. Det är lätt att inse vilka svårigheter det innebar, speciellt vid begravningar, när kyrkan låg tre mil från närmaste landningsplats. Till kapellet vid Åsvik blev färden avsevärt kortare. Från Stora Askö tex är avståndet en mil. Man rodde till torpet Bäckviken, sydost om Åsvik och fick sedan vandra 1,5 kilometer. När man skulle begrava sina döda fick man ro hela vägen in i Edsviken till stranden nedanför kyrkan, vilket tog ungefär två timmar. ” Text ur boken Tjust och Misterhult av Tord Kempe (Liber 1985)

IMG_5370

Ovan hembygdsgården. ”Östra Eds socken bildades 1619 som Eds kapellsocken och var en utbrytning ur Västra Eds socken (Eds socken). Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Östra Eds församling och för de borgerliga frågorna till Östra Eds landskommun. Landskommunen inkorporerades 1952 i Tjust-Eds landskommun där denna del senare 1971 uppgick i Valdemarsviks kommun och Östergötlands län.Församlingen uppgick 1 januari 2010 i Valdemarsviks församling. Östra Eds socken ligger vid Kaggebofjärden och Edsfjärden och med Tjusts skärgård i öster. Socknen är småkuperad med många öar i skärgården i öster.” Text från Wikipedia.

File:Herman von Wrangel.PNG

Herman Wrangel född 1584 eller 1587, död 11 december 1643, var en svensk militär av estniskt ursprung. Han utsågs till fältmarskalk 1621, riksråd 1630 och generalguvernör i Livland 1643. Han var far till Carl Gustaf Wrangel och Wolmar Wrangel. Källa Wikipedia.

Åsvik, som förr kallades Åslevik förlänades under 1600-talets första hälft till Herman Wrangel på Windö Säteri, beläget på andra sidan Edsviken.

Läs mera nedan:

IMG_5337

IMG_5332

Ovan Åsviks herrgård vid kyrkan.

Titta också på: Östra Eds hembygdsförening, och Åsvikelandets torp och gårdar.

Det här inlägget postades i Kyrkogårdar, Östra Ed. Bokmärk permalänken.