Nicolaus Lindberg – en av de konstrikaste klensmeder i vårt rike

Nicolaus Lindberg föddes 1715 i Linköping, och han var son till klensmeden och åldermannen för klensmederna i Linköping Carl Ingemundsson Lindberg och Ingrid Larsdotter. Nicolaus hade två bröder. Den ene var Lars Lindenborg som blev lantmätare och dog 1766 i Hudiksvall. Han ritade bla kartor över Gävle åren 1741-1747. Den andre var manufaktursmeden Carl Fredrik Lindberg, född 1721 i Linköping och död 1792 i Tingstad i Lofta socken. Nedan bilder från en vallonsmedja från Wikipedia.

File:Vallonsmedjan interör.jpg

Nicolaus Lindberg var klensmed och flyttade omkring 1752 till  Stora Varvet i Västervik, där han arbetade som varvssmed. Lindberg betygas av prosten Sivers i boken Västerviks historia vara ”en av de konstrikaste klensmeder i vårt rike”. Till saken hör att de kände varandra. Kanske var de tom vänner. Prostens Sivers hustru var gudmor på Nicolaus Lindbergs barns dop.File:Hasse Gille smider i vallonsmedjan, Österbybruk 2006..jpg

Prosten  Henrik Jacob Sivers ger en god bild av Stora Varvet sedan det år 1746 blivit färdigställt. ”Varvet är av en vidlyftig circumference, med ett gott brädplank inhägnat, inom vilket äro tvenne vackra byggningar, två våningar höga. I det största huset och nedersta våningen bor Byggmästaren, som nu för tiden heter Joachim Richert, en ganska skickelig man…I det andra huset bor varvsmeden Mäster Niclas Lindberg, som eljest är en utav de konstrikaste klensmeder i vårt rike. Han innehar tvenne rum i nedre och tvenne i övre våningen. De andra rummen är bodar och vindar för material…” Stavningen är något moderniserad.

Nicolaus Lindberg gifte sig 1742 med Sara Margareta Strömbom och de fick barnen Carl Fredrik 1748, Brita Sophia ca 1748, Eva Lotta 1751, Maria Magdalena 1753, Niclas 1755, Juliana 1758 och Zacharias 1760. Nicolaus Lindberg köpte 1757 Porsnäs i Tryserum av sin svägerska Maria Helena Strömbom, som tog undantag.

File:Smidekonst. Fristad.JPG

Nicolaus Lindberg dog 1790 i Porsnäs pga lungsot och hustrun dog några månader senare samma år av gikt. I hans boupp-teckning ser man att han hade tre par glasögon och böcker, något som inte var så vanligt på 1700-talet, i alla fall inte bland hantverkare. Naturligtvis hade han också bland mycket annat en försvarlig samling klensmeds-redskap. Bilden med smeder från Wikipedia.

Nicolaus Linberg var anfader till min morfars mor Ulrica Amalia Andersdotter.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAProsten Henric Jacob Sivers var född i Lübeck 1709. Han var  hovpredikant, kyrkoherde i Tryserum, kontraktsprost 1750. Han dog 1758 Tryserums prästgård av andtäppa 49 år gammal. Han skrev boken ”Westerviks stads historia”.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

Det här inlägget postades i Tryserum, Västervik. Bokmärk permalänken.