Grenadjären Anders Ram i Lilla Rumma – ”duglig och kraftfull krigare”

Anders Ram föddes som Anders Larsson år 1767  i Ringsfall, Odensvi. Hans föräldrar var smeden Lars Hansson och Catharina Uddesdotter. När han var fyra år flyttade familjen från Odensvi till Mossebo under Kiltebo i Hallingebergs socken. Där bodde en morbror till Anders.

14 september 1787, när Anders var 20 år blev han antagen som soldat nr 27 i Överstelöjtnantens kompani  av Kalmar Regemente. Han efterträdde soldaten Johan Samuelsson Rummel, som dött i maj. Soldattorpet hette Lilla Rumma, och som soldat fick han heta Anders Ram. Ett halvår senare, 24/3 1788 gifte han sig med pigan Stina Hindrichsdotter från Målen.

File:Russian grenadiers and musketeers in 1762.JPGSamma år fick den nygifte Anders gå ut i krig. ”Svensk-ryska kriget även kallat Gustav III:s ryska krig utspelades 1788-1790 efter att Sveriges kung Gustav III anfallit Ryssland i hopp om att återta förlorat område, och att hejda den ryska inblandningen i Sveriges inre angelägenheter. Kriget slutade oavgjort, bland annat på grund av myteri av vissa höga svenska officerare, det så kallade Anjalaförbundet. Fred slöts i Värälä 1790 utan gränsjusteringar.”

Bilden ovan visar ryska grenadjärer 1762. Bild från Wikipedia. Bilden tv visar bulletin om  fredstraktaten. Bild från Wikipedia.

Kalmar regemente tjänstgjorde ombord på örlogsflottan och regementet deltog i slaget vid Hogland den 17 juli 1788, slaget vid Ölands södra udde den 26 juli 1789 och dessutom i Reval den 13 maj 1789, i Viborgska gatloppet den 3 juli 1790 och i Svensksund 9 juli 1790. Nedan: Hogland, bild från Wikipedia.

 

File:Hoglandbattle.jpg”Sjöslaget vid Hogland utkämpades den 17 juli 1788 då de svenska och ryska flottorna under sex timmar stred hårt vid ön Hoglands norra sida. Den nybyggda svenska flottan leddes av den yngre brodern till den svenske kungen Gustav III, hertig Karl av Södermanland. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Utsikt_over_Sveaborg_av_Augustin_Ehrensvard.jpgI slaget dödades 300 svenskar och 600 ryssar. Den ryska flottan var större till numerären men det svenska artilleriet var överlägset. Striden kom att bli oavgjord eftersom de båda flottornas fördelar utjämnade oddsen.

 

 

File:Suomenlinna Susisaari.jpg

En av de främsta orsakerna till varför svenskarna inte kunde avgöra slaget var att man började få brist på ammunition. Efter slaget drog sig den svenska flottan tillbaka till Sveaborg (bilderna  ovan och till vä ) och stannade kvar där tills kampanjens slut.”Text från Wikipedia.

I Anders dödnotis år 1843 har prästen skrivit att han ”varit i krigstjänst och bevistat 1788 år fälttåg” , så jag antar att han troligen var med i slaget vid Hogland. I generalmönsterrullorna för Kalmar Regemente står ingenting om vilka fälttåg han varit med på.

19/10 1789 föddes  sonen Anders, så jag antar också att Anders Ram var hemma i Hallingeberg  i  början av år 1789. Tyvärr vände Anders Rams tur – han hade klarat livhanken i kriget mot Ryssland, men 5 januari 1790 blev han änkling. Hans 19-åriga hustru dog av rötfeber, vilket ev kan vara fläcktyfus. Den 4/2 dog hans lille son Anders 3 månader gammal i samma sjukdom.

Hallingeberg-C-5-1772-1811-Bild-253-sid-498.jpg anders rams första fru

Anders Ram gifte om sig i november med pigan Catharina Jönsdotter från Rumma. De fick barnen Petter född 1792, död 8 dagar gammal av okänd barnsjukdom,  Anna Christina född 1793, död 5 månader gammal av svår blodböld,  Anna Catharina född 1795, död 9 månader gammal,  Anders född 1797, Anna Catharina född 1801, död i barnsäng 26 år gammal,  Jöns Peter född 1803, död av vattusot 9 år gammal, Lars Magnus född 1806, Maja Lisa född 1812, Christina född 1815. Anders Rams fyra första barn dog som spädbarn. Anders född 1797 blev anfader till min farmor.

File:Swedish Pomerania 1812.png1793 kallas han i Hallingebergs dopbok för grenadieur. 1803 erhöll Anders avsked.  När han slutar är han vice korpral, och hade tjänstgjort i 16 år. Jag vet inte orsaken till hans avsked, men ”1803 förklarade England krig mot Frankrike. Bakom denna krigsförklaring låg att England inte ville låta sig utmanas som den dominerande kolonialmakten. Eftersom det var omöjligt för England att ensamma slå Frankrike, behövde man få bundsförvanter. Många länder var motvilliga till att ingå i en koalition mot Napoleon, men det avgörande blev att Napoleon i maj 1805 lät kröna sig till kung av Italien. Ryssland hade redan i april 1805 gjort gemensam sak med britterna, och i augusti samma år trädde Österrike och Sverige in i koalitionen. Källa Wikipedia. Det sk Pommerska kriget pågick mellan 1805-1807. Bilden ovan visar Svenska Pommern 1812, från Wikimedia Commons.

Det var nog klokt av Anders att se till att få avsked, för i 1806 års generalmönsterrulla för Kalmar Regemente ser man att alla hans gamla regementskamrater är kommenderade till Pommern.

File:Stensjö by, Oskarshamn.jpgAnders Ram brukade svärfaderns 1/4-del av Lilla Rumma fram till 1806. Sedan flyttade han till Dynestad, och hans son Anders Andersson Rahm tog senare över gården. Sedan den gamle grenadjären blivit änkling 1835 bodde han ”inhyses” hos sonen och dennes familj.

1843 dog Anders Ram av lungsot. Prästen skrev i dödboken: Anders Ram från Dynestad  Född i Odensvi d 28 Febr 1767. Föräldrarna voro smeden Lars Udd och dess hustru Carin Persdotter i Ringsfall i Odensvi socken. Varit i krigstjänst och bevistat 1788 års fälttåg. Brukare i 30 år under stränga husbönder. Duglig och kraftfull krigare och jordbrukare, redbar och allvarlig. Hade 9 barn och 13 barnbarn. Begravd den 29 October”

Hallingeberg-C-6-1812-1851-Bild-294-sid-316.jpg anders ram dödnotis

Samma år sjösattes Sveriges första propellerdrivna ångfartyg vid Motala verkstad – det levererades året därpå till ryske kejsaren. Den ”moderna tiden” var på intågande…. Bilden ovan till vä visar Stensjö by, men ger en uppfattning om byggnaderna i en småländsk by förr.

Det här inlägget postades i Hallingeberg, Odensvi, Släkten Olofsson, Soldater. Bokmärk permalänken.