Anders Isaksson Frimodig från Locknevi deltog i Pommerska kriget

File:Djursdala kyrka int1.jpgAnders Isaksson föddes 1708 i Kråkebo i Djursdala socken. Han var son till Isak Jonsson och Karin Jonsdotter. Till vä ses en interiörbild från Djursdala kyrka. Här döptes Anders 1 nov 1708 och dopvittnen var Per Nilsson i Qvista, Lars i Ingebo, Per Jönsson i Skyttetorpet, Nils Olufsson i Gransjöbo, File:Djursdala kyrka ext1.jpghustru Karin i Salebo, Hustru Ingrid i Bäckhult, Äskilssons dräng i Ingebo och Ingeborg Jönsdotter i Björhult. Kyrkan var då relativt nybyggd, den uppfördes 1692.

Anders blev soldat vid 24 års ålder i januari 1733 vid ”Calmare regemente rote nr 42 Kulhult”. Han fick då soldatnamnet Frimodig. Han befordrades till ”Corporal 31/10 1748 vid Andra Corporalskapet, Comp. nr 24 Sedingsjö”. Ett corporalskap inom ett kompani var ungefär så stort som en nutida pluton. Bilder ovan från Wikipedia.

1737 gifte han sig i Locknevi med Maria Carlsdotter och de fick barnen Catharina född 1738, Ingrid född 1741, Johannes född 1744, Isak född 1746, Jakob född 1749, Anna Maria född 1751, Anna Maja född 1753 och Lena född 1755. Alla barnen är födda i Gamla Kulhult i Locknevi. När Lena var två år fick Anders Isaksson Frimodig lämna Maria och barnen för att gå ut i krig….Minst två föregångare i Kulhult hade dött i krig – 25-årige Anders Månsson Frimodig 1712 och Jon Abrahamsson 1714.

File:Pomeraniae Ducatus Tabula.jpg

Kalmar regemente överskeppades till Pommern 1757. Anders Isaksson Frimodig var med i Pommerska kriget 1757-1758. Kung i Sverige var då Adolf Fredrik, far till Gustaf III. Svenska hären i Pommerska kriget utgjordes av ca 22 000 man. Den 13/9 1757 besatte svenska härens högra flygel under befäl av Hans Henrik von Liessen  staden Demmin, och där var Anders med. Nedan karta över Pommern, bilden från Wikipedia.

File:Demmin 1758.jpg

Den 31 /12 1757 måste emellertid besättningen i Demmin efter ett tappert försvar kapitulera för preussarna mot fritt avtåg. Demmin återtogs dock av svenska trupper från Stralsund i okt 1758. Besättningen i Demmin blev emellertid kringrända av preussarna i maj 1759 och måste  efter några dagars försvar och beskjutning kapitulera under förbindelse att under ett år inte tjäna mot preussarna. Anders Frimodig hade då tydligen ett par veckor tidigare lämnat hären. Ovan en karta över Demmin från 1758. Bilden från Wikipedia. Nedan en bild på preussisk infanteri 1745. Bilden från Wikipedia.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Hohenfriedeberg.Attack.of.Prussian.Infantry.1745.jpg

I Generalmönstringsrullan för ”Calmare Reg förlagt i garnison i Demins Stad 19/12 1758 står nämligen ”Nr 24 Corporal Anders Frimodig, gift, 49 år 25 ½ tjänsteår, Fått Bråck på Fästningsarbetet i Christianstad, får avsked med underhåll.”

I Generalmönstringsrulla Staby 27/8 1764 står det bl a under Corporal Samuelsson ”…blev ersatt samma dag med soldaten från nr 42 till Corporal Anders Isaksson Frimodig, vilken fick avsked på Mönstring i Demin den 19 dec 1758.”

Efter hemkomsten blev Anders Frimodig bla kyrkoväktare. Han dog av vattusot 1787 i Locknevi socken. På 1700-talet bedömdes den gamla träkyrkan i Locknevi vara för liten och 1745 lät Lockneviborna uppföra en ny träkyrka. Från den medeltida träkyrkan finns bevarat en dopfunt (Bild)  och ett krucifix (Bild).

Rote nr 42 Kulhult: Soldattorpet Gamla Kulhult i Locknevi låg på sandkullen vid vägskälet vid Kulhults gård. Det låg invid Gårdspånga sista marknadsplats, som var i bruk 1855-1936. (källa Tjustbygdens Kulturhistoriska förenings årsbok 1964)

Forskningen om Anders Isaksson Frimodig och texten  har skrivits av Yngve Teurneau 5/3 1981 och presenteras här förkortad. Anders Isaksson Frimodig var anfader til min mormors mor Asta Teurneau.

”Kalmar Regemente : Regementet har sitt ursprung i de fänikor som sattes upp i Kalmar län på 1500-talet. År 1616 organiserades dessa enheter tillsammans med andra från närliggande Kronobergs län av Gustav II Adolf och bildade Smålands storregemente där tolv av totalt 24 kompanier rekryterades i Kalmar län. Smålands storregemente bestod av tre fältregementen, där Kalmar regemente var ett. Någon gång runt 1623 splittrades storregementet permanent och bildade tre mindre regementen där Kalmar regemente var ett. Kalmar regemente var ett av de ursprungliga 20 svenska infanteriregementen som nämns i 1634 års regeringsform. Regementets första befälhavare var Patrick Ruthven.” Text från Wikipedia. Till vä bild från Christianstad, som var en garnisonsstad. Kanske var det på arbetet med fästningsmurarna som syns som ”spetsar” som Anders Isaksson Frimodig fick bråck, något som var allvarligt förr när man inte kunde operera, då det kunde bli inklämt. Bilden från Wikipedia.

File:Knötel III, 36.jpg”Soldaterna var indelta i kompanier på 150 man. Ett kompani bestod av mannar från samma trakt, ibland samma by. Fyra kompanier bildade en bataljon på 600 man och två bataljoner bildade ett regemente på 1 200 man. Varje kompani hade en egen fana som bars av fänriken. I strid var det mycket viktigt att ha reda på var kompaniets fana var, då denna användes som riktmärke. Om fanan förlorades sänktes moralen betydligt och i värsta fall upplöstes kompaniet. I strid stod infanteriet uppställt bataljonsvis. Bataljonens djup (rotar) var normalt fyra man. En stridsuppställd karolinsk bataljon på fyra mans djup hade en bredd på 150 man.” Text från Wikipedia.

Det här inlägget postades i Locknevi, Släkten Teurneau, Soldater. Bokmärk permalänken.